תמונה של מנהל משתמש
אסיפת הורים פתיחת שנה
על ידי מנהל משתמש בתאריך 18/08/2017, 13:54
 

אסיפת הורים תתקיים ביום שני 18 בספטמבר 2017

כיתות ב', ג', ד' החל מהשעה 18:00 - 19:00

כיתות ה', ו' ה' מהשעה 19:00 - 20:00