תמונה של מנהל משתמש
מפגשי כיתות א' תשע"ח
על ידי מנהל משתמש בתאריך 18/08/2017, 12:39
 

מפגשי תלמידי כיתות א' עם המחנכות יתקיימו ביום שישי 25 באוגוסט 2017

לפי זימון על-ידי המחנכות